Web oglaševanje

JOE'S STAMPS HOME PAGE

 ldrijske čipke

 

ldrijan Lace

Mojstrovine slovenskih klekljaric

lzdelovanje klekljanih čipk ima v Sloveniji bogato zgodovino. Prva pisna poročila o klekljanju segajo v konec 17. stoletja, vendar lahko sklepamo tudi o zgodnejših začetkih. V naše kraje, predvsem v ldrijo, se je čipkarsko znanje razširilo iz nemških dežel. Staro rudarsko mesto ldrija, znano po rudniku živega srebra, je bilo in je še danes največje čipkarsko središče. Od tod se je čipkarsko znanje v Sloveniji širilo tudi v druge kraje, na Cerkljansko, Trnovski gozd, v Selsko in Poljansko dolino, s središčem v Žireh in Železnikih.

V desetletjih in stoletjih so roke klekljaric ustvarile vrsto posebnih, tehnoloških in oblikovnih rešitev. V ldriji so leta 1876 ustanovili tudi prvo čipkarsko šolo, ki deluje še danes in ima velik pomen za razvijanje čipkarskega znanja, ohranjanje in nadaljnji razvoj te pomembne domače obrti in narodove ustvarjalnosti. Slovenske klekljarice so že pred prvo svetovno vojno prejele priznanja na svetovnih razstavah na Dunaju in v Parizu.

 

Masterpieces of Slovene Lace Makers

Bobbin lace making has a rich history in Slovenia. The first written records go back to the end of the 17th century, but it is thought that this tradition is much older. The art of lace making came to this region, mainly to ldrija, from German lands. The old mining town of ldrija, famous for its mercury mine, was and still is the major lace centre in Slovenia. From here the art of lace making spread to other Slovene areas, to the Cerkljansko region, Trnovski gozd, Selška and Poljanska valleys with Žiri and Železniki as their centres.

Over the decades and centuries the hands of the bobbin lace makers created a range of individual technologic and design approaches. The first lace school was founded in ldrija in 1876. It is still operating today and plays a very important role in the development of lace making knowledge, its conservation and the further progress of this important folk craft and expression of national creativity. Slovene bobbin lace makers won awards at international exhibitions in Vienna and Paris even before World War One.

Prof. dr. Janez Bogataj

 

Prof. Janez Bogataj, Ph. D.

Here are some Idrijan Lacemaking Festival envelopes, postcards or MCs:
- 1990 festival
- 1993 festival: MC and postcard
- 1994 festival
- 1995 festival
- 1996 festival
- 1997 festival
- 1998 festival
- 1999 festival

    

Copyright © 1997 JOE'S STAMPS . All rights reserved.
Revised: april 12, 2000
.